Therese Ullrikke Hjalmarsson - Certifierad Inredare i Feng Shui

Mitt intresse ligger i att med små medel kunna göra det stora. Så länge jag kan minnas har intresset för färger och ordning funnits i mitt liv. Jag tror att oavsett om du är intresserad av inredning eller ej, så har det mer betydelse för välmåendet än vad man tror. Att ha organiserad röra i kaoset känns så mycket bättre än att ha kaos i oordningen.
Det viktigaste är inte designprylen, det viktigaste är att hjärtat får plats i ditt hem.